Underst

Justerar underkanterna på markerade objekt vertikalt. Om bara ett objekt har markerats i Draw eller Impress justeras underkanterna på objekten längs med den undre sidmarginalen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Align - Bottom (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Bottom (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Bottom

Vid underkant (vid ram)


Objekt justeras mot den undre kanten av det objekt som finns längst ned i markeringen. Om du vill justera enskilda objekt i en grupp går du in i gruppen genom att markera objekten, högerklicka och välja ett justeringsalternativ.

Stötta oss!