Underst

Justerar underkanterna på markerade objekt vertikalt. Om bara ett objekt har markerats i Draw eller Impress justeras underkanterna på objekten längs med den undre sidmarginalen.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Align Text - Bottom.

Från gränssnittet med flikar:

Choose

From the sidebar:

Select Properties - deck.

Från verktygslisterna:

Icon Bottom

Vid underkant (vid ram)


Objekt justeras mot den undre kanten av det objekt som finns längst ned i markeringen. Om du vill justera enskilda objekt i en grupp går du in i gruppen genom att markera objekten, högerklicka och välja ett justeringsalternativ.

Stötta oss!