Placera vertikalt centrerat

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Align - Centered (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Centered

Vertikalt centrerad (vid ram)


Om du vill justera enskilda objekt i en grupp går du in i gruppen genom att markera objekten, högerklicka och välja ett justeringsalternativ.

Stötta oss!