Uppe

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Align Text - Top.

Från gränssnittet med flikar:

Choose

Från sidopanelen:

Select Properties - deck.

Från verktygslisterna:

Icon Top

Överst (vid ram)


Objekt justeras mot övre kanten av det översta objektet i markeringen. Om du vill justera enskilda objekt i en grupp går du in i gruppen genom att markera objekten, högerklicka och välja ett justeringsalternativ.

Stötta oss!