Vänster

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Align - Left (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Left (selected objects) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Left (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Left

Vänster (vid ram)


Objekt justeras mot vänstra kanten av det objekt som finns längst till vänster i markeringen.

Symbolen Info

Om du vill justera enskilda objekt i en grupp går du in i gruppen genom att markera objekten, högerklicka och välja ett justeringsalternativ.


Stötta oss!