Align Objects

Justerar markerade objekt mot varandra.

note

Om något av de markerade objekten är förankrat som ett tecken fungerar inte vissa justeringsalternativ.


Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Align (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


note

Alla typer av objekt kan inte väljas tillsammans. Alla moduler (Writer, Calc, Impress, Draw) stöder inte alla typer av justering.


Vänster

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Centrera horisontellt

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Höger

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Uppe

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Placera vertikalt centrerat

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Underst

Justerar underkanterna på markerade objekt vertikalt. Om bara ett objekt har markerats i Draw eller Impress justeras underkanterna på objekten längs med den undre sidmarginalen.

Stötta oss!