Sidfot

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Om du vill kan du också lägga till inramning eller bakgrundsfyllning i en sidfot.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Page Style - Footer tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Footer tab.


Ramar som är förankrade till ett sidfotsstycke kan sträcka sig in över sidmarginalerna till vänster och höger om sidfoten.

Sidfot

Ange sidfotens egenskaper.

Sidfot på

Adds a footer to the current page style.

Samma innehåll höger/vänster

Even and odd pages share the same content.

Samma innehåll på förstasidan

First and even/odd pages share the same content.

Vänster marginal

Enter the amount of space to leave between the left edge of the page and the left edge of the footer.

Höger marginal

Enter the amount of space to leave between the right edge of the page and the right edge of the footer.

Avstånd

Enter the amount of space that you want to maintain between the bottom edge of the document text and the top edge of the footer.

Använd dynamiskt avstånd

Overrides the Spacing setting and allows the footer to expand into the area between the footer and document text.

Höjd

Enter the height you want for the footer.

Anpassa höjden automatiskt

Automatically adjusts the height of the footer to fit the content you enter.

Förhandsgranskningsfält

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Mer

Defines a border, a background color, or a background pattern for the footer.

Stötta oss!