Sidhuvud

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Om du vill kan du också lägga till inramning eller bakgrundsfyllning i ett sidhuvud.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Page Style - Header tab.

Choose View - Styles - open context menu of a page style entry and choose New/Edit Style - Header tab.


Om du vill sträcka ut ett sidhuvud över sidmarginalen infogar du en ram i sidhuvudet.

Sidhuvud

Ange sidhuvudets egenskaper.

Sidhuvud på

Adds a header to the current page style.

Samma innehåll höger/vänster

Even and odd pages share the same content.

Samma innehåll på förstasidan

Förstasidan samt jämna/udda sidor delar samma innehåll.

Vänster marginal

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan sidans vänstra kant och sidhuvudets vänstra kant.

Höger marginal

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan sidans högra kant och sidhuvudets högra kant.

Avstånd

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan sidhuvudets nedre kant och dokumenttextens övre kant.

Använd dynamiskt avstånd

Åsidosätter inställningen för Avstånd så att sidhuvudet kan expandera till området mellan sidhuvudet och dokumenttexten.

Höjd

Ange önskad höjd för sidhuvudet.

Anpassa höjden automatiskt

Justerar automatiskt sidhuvudets höjd efter det innehåll du placerar där.

Förhandsgranskningsfält

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Mer

Definierar en inramning, en bakgrundsfärg eller ett bakgrundsmönster för sidhuvudet.

Stötta oss!