Sida

HÀr kan du definiera sidlayout för ensidiga och flersidiga dokument, samt numrerings- och pappersformat.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...


Page format tab page

Ange maximalt utskriftsomrÄde pÄ en sida

Pappersformat

VÀlj frÄn en lista med fördefinierade pappersstorlekar, eller definiera ett eget pappersformat.

Format

VÀlj en fördefinierad pappersstorlek, eller skapa ett anvÀndardefinierat format genom att ange papperets dimensioner i rutorna Höjd och Bredd.

Bredd

Visar bredden pÄ det valda pappersformatet. Ange en bredd hÀr om du vill definiera ett eget format.

Höjd

Visar höjden pÄ det valda pappersformatet. Ange en höjd hÀr om du vill definiera ett eget format.

Orientation

Select paper orientation for display and print.

StÄende

Visar och skriver ut det aktuella dokumentet med vertikal orientering pÄ papperet.

Liggande

Visar och skriver ut det aktuella dokumentet med horisontell orientering pÄ papperet.

Skrivriktning

VÀlj den textriktning som du vill anvÀnda i dokumentet. Alternativet "Höger-till-vÀnster (vertikalt)" innebÀr att alla layoutinstÀllningar roteras 90 grader Ät höger, utom sidhuvud och sidfot.

note

Text direction only appears if Asian or Complex text layout is set in - Language Setting - Languages.


FörhandsgranskningsfÀlt

Displays a preview of the current selection.

Pappersmatning

VÀlj vilken papperskÀlla skrivaren ska anvÀnda. Om du vill kan du tilldela olika pappersmagasin till olika sidformatmallar. Tilldela till exempel formatmallen Första sidan ett annat pappersmagasin och fyll magasinet med papper med företagets brevhuvud pÄ.

Sidmarginaler

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan sidans kanter och dokumenttexten.

Left

Enter the amount of space to leave between the left edge of the page and the document text.

Right

Enter the amount of space to leave between the right edge of the page and the document text.

Uppe

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan sidans överkant och dokumenttexten.

Nere

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan sidans nederkant och dokumenttexten.

LayoutinstÀllningar

Please support us!