Här kan du definiera sidlayout för ensidiga och flersidiga dokument, samt numrerings- och pappersformat.

Så här använder du det här kommandot...


Page format tab page

Ange maximalt utskriftsområde på en sida

Pappersformat

Välj från en lista med fördefinierade pappersstorlekar, eller definiera ett eget pappersformat.

Format

Select a predefined paper size, or create a custom format by entering the dimensions for the paper in the Height and Widthboxes.

Bredd

Visar bredden på det valda pappersformatet. Ange en bredd här om du vill definiera ett eget format.

Höjd

Visar höjden på det valda pappersformatet. Ange en höjd här om du vill definiera ett eget format.

Orientation

Select paper orientation for display and print.

Stående

Visar och skriver ut det aktuella dokumentet med vertikal orientering på papperet.

Liggande

Visar och skriver ut det aktuella dokumentet med horisontell orientering på papperet.

Skrivriktning

Välj den textriktning som du vill använda i dokumentet. Alternativet "Höger-till-vänster (vertikalt)" innebär att alla layoutinställningar roteras 90 grader åt höger, utom sidhuvud och sidfot.

note

Text direction only appears if Asian or Complex text layout is set in - Language Setting - Languages.


Förhandsgranskningsfält

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Pappersmatning

Välj vilken papperskälla skrivaren ska använda. Om du vill kan du tilldela olika pappersmagasin till olika sidformatmallar. Tilldela till exempel formatmallen Första sidan ett annat pappersmagasin och fyll magasinet med papper med företagets brevhuvud på.

Sidmarginaler

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan sidans kanter och dokumenttexten.

Left

Enter the amount of space to leave between the left edge of the page and the document text.

Right

Enter the amount of space to leave between the right edge of the page and the document text.

Uppe

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan sidans överkant och dokumenttexten.

Nere

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan sidans nederkant och dokumenttexten.

Layoutinställningar

Stötta oss!