Justering

Anger styckejusteringen i förhållande till sidmarginalerna.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Paragraph - Alignment tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Alignment tab.


Options

Ange justeringsalternativ för det aktuella stycket.

Vänster

Justerar stycket mot vänster sidmarginal.Om stödet för asiatiska språk är aktivt heter det här alternativet Vänster/uppe.

Ikon på formateringsraden:

Icon Align Left

Vänsterjusterad

Höger

Justerar stycket mot höger sidmarginal.Om stödet för asiatiska språk är aktivt heter det här alternativet Höger/nere.

Ikon på formateringsraden:

Icon Align Right

Högerjusterad

Centrerat

Centrerar styckets innehåll på sidan.

Ikon på formateringsraden:

Icon Centered

Justera

Justerar stycket mot vänster och höger sidmarginaler.

Ikon på formateringsraden:

Icon Justified

Marginaljusterad

Fäst mot textraster (om det är aktiverat)

Aligns the paragraph to a text grid. To activate the text grid, choose Format - Page Style - Text Grid.

Text-to-text

Alignment

Välj justeringsalternativ för stora och för små tecken i stycket i förhållande till resten av texten i stycket.

Egenskaper

Skrivriktning

Ange den textriktning som ska gälla i ett stycke med complex textlayout (CTL). Den här funktionen är endast tillgänglig om stödet för komplex textlayout är aktivt.

Förhandsgranskningsfält

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!