Justering

Anger styckejusteringen i förhållande till sidmarginalerna.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Paragraph - Alignment tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Alignment tab.


Options

Ange justeringsalternativ för det aktuella stycket.

Vänster

Justerar stycket mot vänster sidmarginal.Om stödet för asiatiska språk är aktivt heter det här alternativet Vänster/uppe.

Ikon på formateringsraden:

Icon Align Left

Vänsterjusterad

Höger

Justerar stycket mot höger sidmarginal.Om stödet för asiatiska språk är aktivt heter det här alternativet Höger/nere.

Ikon på formateringsraden:

Icon Align Right

Högerjusterad

Centrerat

Centrerar styckets innehåll på sidan.

Ikon på formateringsraden:

Icon Centered

Justera

Justerar stycket mot vänster och höger sidmarginaler.

Ikon på formateringsraden:

Icon Justified

Marginaljusterad

Fäst mot textraster (om det är aktiverat)

Justerar stycket mot ett textraster. Om du vill aktivera textrastret väljer du Format - Sida - Textraster.

Text-to-text

Alignment

Välj justeringsalternativ för stora och för små tecken i stycket i förhållande till resten av texten i stycket.

Egenskaper

Skrivriktning

Ange den textriktning som ska gälla i ett stycke med complex textlayout (CTL). Den här funktionen är endast tillgänglig om stödet för komplex textlayout är aktivt.

Förhandsgranskningsfält

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!