Inramning

Anger ramalternativ för valda objekt i Writer eller Calc.

You can specify the border position, size, and style in Writer or Calc.

Så här använder du det här kommandot...

(alla alternativ gäller bara för Writer eller Calc)

Choose Format - Paragraph - Borders tab.

Choose Format - Image - Properties - Borders tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Borders tab.

Choose Format - Page - Borders tab.

Choose Format - Character - Borders tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Borders tab.

Choose Format - Page - Header - More button.

Choose Format - Page - Footer - More button.


Linjeplacering

Välj en fördefinierad inramningsstil som du vill använda.

Alternatively, use the Borders button on the toolbar to apply predefined border formats.

Ikon på formateringsraden:

Icon Borders

Inramning

Linje

Klicka på den inramningsstil som du vill använda. Stilen används tillsammans med ramarna som markerats i förhandsgranskningen.

Ikon på formateringsraden:

Icon Line style

Linjestil

Välj den linjefärg du vill använda på markerad/e inramningslinje/r.

Padding

Ange hur mycket utrymme du vill lämna mellan inramningen och markeringens innehåll.

Vänster

Ange det avstånd som du vill ha mellan vänster inramning och markeringens innehåll.

Höger

Ange det avstånd som du vill ha mellan höger inramning och markeringens innehåll.

Uppe

Ange det avstånd som du vill ha mellan den övre inramningen och markeringens innehåll.

Nere

Ange det avstånd som du vill ha mellan den nedre inramningen och markeringens innehåll.

Synkronisera

Applies the same padding setting to all four borders when you enter a new distance.

Skugga

Du kan också använda en skuggningseffekt på ramar. Den här effekten fungerar bäst när alla fyra kanterna är synliga.

note

Grafiska objekt eller andra objekt som är förankrade till en ram i dokumentet kan inte överstiga ramens storlek. Om du använder en skugga i kanterna av ett objekt som fyller upp en hel ram, så förminskas objektets storlek så att skuggan visas.


Position

Klicka på en skugga för de markerade ramarna.

Distans

Ange skuggans bredd.

Färg

Välj en färg för skuggan.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!