Tabbar

Bestämmer position på en tabb i ett stycke.

Om du vill kan du också använda linjalen för att bestämma tabbarnas position.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Paragraph - Tabs tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Tabs tab.

Dubbelklicka på linjalen


Position

Välj en tabbtyp, ange ett nytt mått och klicka på Nytt. Om du vill kan du också ange en måttenhet för tabben (cm för centimeter och " för tum). Befintliga tabbar till vänster om den första tabben du anger tas bort.

Typ

Markera vilken typ av tabb du vill ändra.

Vänster

Namnet på den här tabben är Vänster/uppe om stöd för asiatiska språk är aktiverat.

Justerar textens vänstra kant mot tabben och utsträcker texten åt höger.

Höger

Namnet på den här tabben är Höger/nere om stöd för asiatiska språk är aktiverat.

Justerar textens högra kant mot tabben och utsträcker texten till vänster om tabben.

Mitten

Centrerar texten mot tabben.

Decimal

Justerar decimaltecknet i ett tal mot mitten av tabben och texten åt vänster i tabben.

Teckenattribut

Skriv ett tecken som du vill att decimaltabben ska använda som decimaltecken.

Utfyllnadstecken

Ange vilka tecken som ska användas som inledande tecken till vänster om tabben.

Ingen

Infogar inga utfyllnadstecken, eller tar bort befintliga utfyllnadstecken till vänster om tabben.

.......

Fyller det tomma området till vänster om tabben med punkter.

------

Fyller det tomma området till vänster om tabben med streck.

______

Ritar en linje som fyller det tomma området till vänster om tabben.

Teckenattribut

Här kan du ange ett tecken som ska fylla det tomma området till vänster om tabben.

Nytt

Lägger till den tabb du har definierat i det aktuella stycket.

Delete all

Tar bort alla tabbstopp som du har definierat under Position. Anger vänster tabbstopp med regelbundna intervall som standardtabbstopp.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element utan att begära bekräftelse.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!