Indrag och avstÄnd

Anger alternativ för indrag och avstÄnd för stycket.

note

To change the measurement units used in this dialog, choose - LibreOffice Writer - General , and then select a new measurement unit in the Settings area.


SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Format - Paragraph - Indents & Spacing tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Indents & Spacing tab.


Indrag

Ange hur mycket utrymme som ska lÀmnas mellan stycket och höger respektive vÀnster sidmarginal.

Före text

Ange hur stort styckeindraget ska vara frÄn sidmarginalen. Om du vill att stycket ska strÀcka sig in över sidmarginalen anger du ett negativt vÀrde. I vÀnster-till-höger-sprÄk dras styckets vÀnstra kant in i förhÄllande till vÀnster sidmarginal. I höger-till-vÀnster-sprÄk dras styckets högra kant in i förhÄllande till höger sidmarginal.

Efter text

Ange hur stort styckeindraget frÄn sidmarginalen ska vara. Om du vill att stycket ska strÀcka sig in över sidmarginalen anger du ett negativt vÀrde. I vÀnster-till-höger-sprÄk dras styckets högra kant in i förhÄllande till höger sidmarginal. I höger-till-vÀnster-sprÄk dras styckets vÀnstra kant in i förhÄllande till vÀnster sidmarginal.

Första raden

Den första raden i ett stycke fÄr ett indrag (vars lÀngd du anger). Om du vill ha ett hÀngande indrag anger du ett positivt vÀrde för "Före text" och ett negativt vÀrde för "Första raden". Om du vill att första raden i numrerade stycken eller i stycken med punktlistor ska fÄ ett indrag vÀljer du "Format - PunktuppstÀllningstecken - Position" .

Automatic

Automatically indents a paragraph according to the font size and the line spacing. The setting in the First Line box is ignored.

AvstÄnd

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan de markerade styckena.

Över stycke

Ange hur mycket utrymme som ska finnas ovanför det/de markerade stycket/styckena.

Under stycke

Ange hur mycket utrymme som ska finnas under det/de markerade stycket/styckena.

Do not add space between paragraphs of the same style

Gör att avstÄnd före eller efter ett stycke inte lÀggs till ifall föregÄende eller efterföljande stycke har samma styckeformatmall.

RadavstÄnd

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan textrader i ett stycke.

Enkelt

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

1.15 lines

Sets the line spacing to 1.15 lines.

1,5 rader

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Dubbelt

Sets the line spacing to two lines.

Proportionellt

Markera det hÀr alternativet och ange ett procenttal i rutan, dÀr 100 % motsvarar enkelt radavstÄnd.

Minst

BestÀmmer minsta tillÄtna radavstÄnd till det vÀrde som du anger i rutan.

Symbolen Tips

Om du anvÀnder olika teckenstorlekar inom ett stycke anpassar LibreOffice radavstÄndet automatiskt till den största teckenstorleken. Om du hellre vill ha samma avstÄnd för alla rader kan du ange ett vÀrde för alternativet Minst som Àr tillrÀckligt stort för den största teckenstorleken som anvÀnds.


Eget radavstÄnd

BestÀmmer höjden pÄ det vertikala mellanrummet som infogas mellan tvÄ rader.

Fixed

Sets the line spacing to exactly match the value that you enter in the box. This can result in cropped characters.

om

Ange det vÀrde som ska anvÀndas för radavstÄnd.

FörhandsgranskningsfÀlt

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!