Indrag och avstånd

Anger alternativ för indrag och avstånd för stycket.

note

To change the measurement units used in this dialog, choose - LibreOffice Writer - General , and then select a new measurement unit in the Settings area.


Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Paragraph - Indents & Spacing tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Indents & Spacing tab.


Indrag

Ange hur mycket utrymme som ska lämnas mellan stycket och höger respektive vänster sidmarginal.

Före text

Ange hur stort styckeindraget ska vara från sidmarginalen. Om du vill att stycket ska sträcka sig in över sidmarginalen anger du ett negativt värde. I vänster-till-höger-språk dras styckets vänstra kant in i förhållande till vänster sidmarginal. I höger-till-vänster-språk dras styckets högra kant in i förhållande till höger sidmarginal.

Efter text

Ange hur stort styckeindraget från sidmarginalen ska vara. Om du vill att stycket ska sträcka sig in över sidmarginalen anger du ett negativt värde. I vänster-till-höger-språk dras styckets högra kant in i förhållande till höger sidmarginal. I höger-till-vänster-språk dras styckets vänstra kant in i förhållande till vänster sidmarginal.

Första raden

Den första raden i ett stycke får ett indrag (vars längd du anger). Om du vill ha ett hängande indrag anger du ett positivt värde för "Före text" och ett negativt värde för "Första raden". Om du vill att första raden i numrerade stycken eller i stycken med punktlistor ska få ett indrag väljer du "Format - Punktuppställningstecken - Position" .

Automatic

Automatically indents a paragraph according to the font size and the line spacing. The setting in the First Line box is ignored.

Avstånd

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan de markerade styckena.

Över stycke

Ange hur mycket utrymme som ska finnas ovanför det/de markerade stycket/styckena.

Under stycke

Ange hur mycket utrymme som ska finnas under det/de markerade stycket/styckena.

Do not add space between paragraphs of the same style

Gör att avstånd före eller efter ett stycke inte läggs till ifall föregående eller efterföljande stycke har samma styckeformatmall.

Radavstånd

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan textrader i ett stycke.

Enkelt

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

Icon Line Spacing 1

Line Spacing 1

1.15 lines

Sets the line spacing to 1.15 lines.

Icon Line Spacing 1.15

Line Spacing 1.15

1,5 rader

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Icon Line Spacing 1.5

Line Spacing 1.5

Dubbelt

Sets the line spacing to two lines.

Icon Line Spacing 2

Line Spacing 2

Proportionellt

Markera det här alternativet och ange ett procenttal i rutan, där 100 % motsvarar enkelt radavstånd.

Minst

Bestämmer minsta tillåtna radavstånd till det värde som du anger i rutan.

Symbolen Tips

Om du använder olika teckenstorlekar inom ett stycke anpassar LibreOffice radavståndet automatiskt till den största teckenstorleken. Om du hellre vill ha samma avstånd för alla rader kan du ange ett värde för alternativet Minst som är tillräckligt stort för den största teckenstorleken som används.


Eget radavstånd

Bestämmer höjden på det vertikala mellanrummet som infogas mellan två rader.

Fixed

Sets the line spacing to exactly match the value that you enter in the box. This can result in cropped characters.

om

Ange det värde som ska användas för radavstånd.

Förhandsgranskningsfält

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!