Stycke!

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment. To modify the font of the current paragraph, select the entire paragraph, choose Format - Character, and then click on the Font tab.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Paragraph.

På verktygsraden Texformatering (när markören står i objektet) klickar du på

Icon Paragraph

Stycke


Indrag och avstånd

Anger alternativ för indrag och avstånd för stycket.

Justering

Anger styckejusteringen i förhållande till sidmarginalerna.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!