Asiatisk layout

Anger alternativ för dubbelrader i asiatiska språk. Markera tecknen i texten och välj detta kommando.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Format - Tecken - fliken Asiatisk layout

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click New/Edit Style - Asian Layout tab.


Dubbla rader

Anger dubbelradsalternativ för den markerade texten.

Skriva på dubbla rader

Tillåter att du skriver med dubbla radavstånd i markerade områden av det aktuella dokumentet.

Inneslutande tecken

Anger de tecken som ska innesluta dubbelradsområdet.

Inledande tecken

Markera det tecken som definierar början på dubbelradsområdet. Om du vill använda ett annat tecken väljer du Fler tecken.

Sluttecken

Markera det tecken som ska definiera slutet på dubbelradsområdet. Om du vill använda ett annat tecken väljer du Fler tecken.

Förhandsgranskningsfält

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Stötta oss!