Anger tecknens placering, skalning, rotation och teckenmellanrum.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Format - Character - Position tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click Modify/New - Alignment tab.


Ändringarna anvĂ€nds i den aktuella markeringen, i hela det ord som innehĂ„ller markören eller i den nya text du skriver.

Position

Anger alternativ för nedsÀnkta och upphöjda tecken.

Upphöjd text

Minskar den markerade textens teckensnittstorlek och höjer texten ovanför referenslinjen.

Normal

Tar bort upphöjd eller nedsÀnkt textformatering.

NedsÀnkt

Minskar storleken pÄ markerad text och sÀnker ned den under baslinjen.

Höj/sÀnk med

Ange hur mycket den markerade texten ska höjas över eller sÀnkas under referenslinjen. Hundra procent motsvarar teckensnittets höjd.

Rel. teckenstorlek

Ange hur mycket du vill minska den markerad textens teckensnittsstorlek.

Automatisk

Anger automatiskt hur mycket den markerade texten ska höjas eller sÀnkas i relation till referenslinjen.

Rotation/scaling

Skala bredd

Ange den procent som den markerade textens teckensnittsbredd ska strÀckas ut eller tryckas ihop.

AvstÄnd

Ange avstÄndet mellan enskilda tecken.

AvstÄnd

Specifies the spacing between the characters of the selected text. Enter the amount by which you want to expand or condense the text in the spin button.

Symbolen Tips

To increase the spacing, set a positive value; to reduce it, set a negative value.


Parvis kerning

Justerar automatiskt avstÄndet mellan tecken för specifika teckenkombinationer.

Du kan endast anvÀnda kerning för vissa teckensnittstyper och om skrivaren har stöd för alternativet.

FörhandsgranskningsfÀlt

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Överta

De Àndrade eller markerade vÀrdena börjar gÀlla utan att dialogrutan stÀngs.

Please support us!