Anger tecknens placering, skalning, rotation och teckenmellanrum.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Character - Position tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click New/Edit Style - Alignment tab.


Ändringarna används i den aktuella markeringen, i hela det ord som innehåller markören eller i den nya text du skriver.

Position

Anger alternativ för nedsänkta och upphöjda tecken.

Upphöjd text

Minskar den markerade textens teckensnittstorlek och höjer texten ovanför referenslinjen.

Normal

Tar bort upphöjd eller nedsänkt textformatering.

Nedsänkt

Minskar storleken på markerad text och sänker ned den under baslinjen.

Höj/sänk med

Ange hur mycket den markerade texten ska höjas över eller sänkas under referenslinjen. Hundra procent motsvarar teckensnittets höjd.

Rel. teckenstorlek

Ange hur mycket du vill minska den markerad textens teckensnittsstorlek.

Automatisk

Anger automatiskt hur mycket den markerade texten ska höjas eller sänkas i relation till referenslinjen.

Rotation/scaling

Skala bredd

Ange den procent som den markerade textens teckensnittsbredd ska sträckas ut eller tryckas ihop.

Avstånd

Ange avståndet mellan enskilda tecken.

Avstånd

Specifies the spacing between the characters of the selected text. Enter the amount by which you want to expand or condense the text in the spin button.

tip

To increase the spacing, set a positive value; to reduce it, set a negative value.


Parvis kerning

Justerar automatiskt avståndet mellan tecken för specifika teckenkombinationer.

Du kan endast använda kerning för vissa teckensnittstyper och om skrivaren har stöd för alternativet.

Förhandsgranskningsfält

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Överta

De ändrade eller markerade värdena börjar gälla utan att dialogrutan stängs.

Stötta oss!