Länk

Tilldelar en ny länk eller redigerar den markerade länken. En länk är en genväg till en fil på Internet eller i det lokala systemet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Character - Hyperlink tab.


Länk

Ange länkens egenskaper.

URL

Ange en URL för den fil som ska öppnas när du klickar på länken. Om du inte anger någon målram öppnas filen i det aktuella dokumentet eller ramen.

Genomsök

Leta rätt på den fil du vill länka med och klicka på Öppna.

Text

Skriv den text som ska visas för länken.

Händelser...

Ange en händelse som du vill ska utföras när du klickar på länken.

Namn

Ange ett namn för länken. LibreOffice infogar en NAME-tagg i länken:

<A HREF="http://www.exempel.com/" NAME="Nametext" TARGET="_blank">Note</A>

Ram

Ange namnet på den ram som du vill att den länkade filen ska öppnas i, eller välj en fördefinierad ram i listan. Om du lämnar det här fältet tomt öppnas den länkade filen i det aktuella webbläsarfönstret.

Standard

Betydelse

Förinställda målramstyper

Filen öppnas i en namngiven ram i det aktuella HTML dokumentet.

_self

Filen öppnas i den aktuella ramen.

_blank

Filen öppnas på en ny sida.

_parent

Filen öppnas i den aktuella ramens överordnade ram. Om det inte finns någon överordnad ram används den aktuella ramen.

_top

Filen öppnas i den översta ramen i hierarkin.


Teckenformatmallar

Ange formateringsalternativ för länken.

Använd länk

Select a formatting style to use for visited links from the list. To add or modify a style in this list, close this dialog, and click the Styles icon on the Formatting toolbar.

Oanvänd länk

Select a formatting style to use for unvisited links from the list. To add or modify a style in this list, close this dialog, and click the Styles icon on the Formatting toolbar.

Stötta oss!