Ange den formatering och det teckensnitt du vill använda.

Så här använder du det här kommandot...

From the sidebar:

Select the Styles deck, open context menu of a style, choose Edit Style - Font tab.


Ändringarna används i den aktuella markeringen, i hela det ord som innehåller markören eller i den nya text du skriver.

Du kan ändra formatering för följande teckensnitt, beroende på dina aktuella språkinställningar:

note

To enable support for complex text layout and Asian character sets, choose - Languages and Locales - General, and then select the Enabled box in the corresponding area.


Teckensnitt

Ange namnet på det installerade teckensnitt du vill använda, eller markera ett teckensnitt i listan.

You can see the name of the fonts formatted in their respective font if you mark the Show preview of fonts field in LibreOffice - View in the Options dialog box.

Ikon på formateringsraden:

Ikon

Teckensnittsnamn

Teckenstil

Välj den formatering som du vill använda.

Ikon på formateringsraden:

Icon Bold

Fet

Icon Italic

Kursiv

Storlek

Skriv eller markera den teckenstorlek du vill använda. För skalbara teckensnitt kan du också ange decimalvärden.

If you are creating a style that is based on another style, you can enter a percentage value or a point value (for example, -2pt or +5pt).

Ikon på formateringsraden:

Språk

Bestämmer vilket språk rättstavningskontrollen ska använda i den markerade texten eller den text du skriver. Tillgängliga språkmoduler är markerade med en bock.

Om listan med språk består av en redigerbar kombinationsruta, kan du ange en giltig BCP 47 språkkod om språket du vill ange inte är tillgängligt i listan med språk.

For language tag details please see the IETF language tag Wikipedia page and the W3C Language tags in HTML and XML article.

warning

Rättstavningskontrollen för det valda språket fungerar endast om du har installerat motsvarande språkmodul. Om rättstavningskontrollen är aktiverad för ett visst språk visas en bockmarkering framför språket.


Font Features

Select and apply font typographical features to characters.

Förhandsgranskningsfält

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

OK

Sparar alla ändringar och stänger dialogrutan.

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Stötta oss!