Teckenattribut

Ändra teckensnitt och teckenformatering för de markerade tecknen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Character.

On Text Formatting bar (with cursor in object), click

Icon Character

Tecken


Ange den formatering och det teckensnitt du vill använda.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!