Ta bort direktformatering

Removes direct formatting from the selection.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Clear Direct Formatting.


Stötta oss!