Datakällor

Visar de databaser som är registrerade i LibreOffice och låter dig hantera databasernas innehåll.

Så här använder du det här kommandot...

Om ett textdokument eller kalkylblad är öppet:

Menu View - Data Sources.

+Shift+F4 keys

Icon

Datakällor


Databasöversikt

Symbolen Info

Kommandot Datakällor är bara tillgängligt om det finns ett öppet textdokument eller kalkylblad.


Du kan infoga fält från en databas i filen eller skapa formulär som du använder för att få tillgång till databasen.

Stötta oss!