Formel

Inserts a formula into the current document.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Object - Formula.

On the Insert bar, click

Symbol

Formel


Please support us!