Formel

Inserts a formula into the current document.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - OLE Object - Formula Object.

On the Insert bar, click

Icon Formula

Formel


Stötta oss!