Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Insert - OLE Object - Formula Object.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Insert - Formula Object.

Från verktygslisterna:

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Från tangentbordet:

+ Shift + E


Stötta oss!