Infoga bilder

Inserts an image into the current document .

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Image.

On the Standard bar, click

Icon Image

Image


Infoga, redigera och spara bitmaps

Skapa formatmall

Välj en ramformatmall för det grafiska objektet.

Länka

Infogar den markerade grafikfilen som en länk.

Förhandsgranskning

Visar en förhandsgranskning av den markerade grafikfilen.

Förhandsgranskningsfält

Displays a preview of the current selection.

Stötta oss!