Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Image.

On the Standard bar, click

Icon Image

Image


Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Länka

Infogar den markerade grafikfilen som en länk.

Förhandsgranskning

Visar en förhandsgranskning av den markerade grafikfilen.

Förhandsgranskningsfält

Displays a preview of the current selection.

Stötta oss!