Kör makro

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Special Character.

On the Standard or the Insert bar, click

Symbol

Specialtecken


When you click a character in the Special Characters dialog, a preview and the corresponding numerical code for the character is displayed.

Teckensnitt

När du markerar ett teckensnitt visas de specialtecken som är kopplade till det.

Område

Välj ett Unicode-område för det aktuella teckensnittet. Specialtecknen för det valda Unicode-området visas i teckentabellen.

Teckenurvalsfält

Click the special character(s) that you want to insert, and then click Insert.

Recent Characters

Displays the special characters that were inserted recently.

Favorite Characters

Displays the special characters that were chosen with the Add to Favorites button. Up to 16 special characters can be saved as a favorite.

tip

Double-click on a special character will insert it into the document.


Please support us!