Select Source

Välj den skanner du vill använda.

Så här använder du det här kommandot...

From the menu bar:

Choose Insert - Media - Scan - Select Source.


Stötta oss!