Skanna

Infogar en skannad bild i dokumentet.

To insert a scanned image, the driver for your scanner must be installed.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Media - Scan.


Välj källa

Välj den skanner du vill använda.

Rekvirera

Skannar en bild och infogar resultatet i dokumentet. Dialogrutan för skanning tillhandahålls av skannerns tillverkare.

Stötta oss!