Symbollister

Öppnar en undermeny som du kan visa och dölja verktygsrader med. En verktygsrad innehåller ikoner och alternativ med vilka du snabbt kan komma åt LibreOffice-kommandon.

Anpassa

Öppnar en dialogruta där du kan lägga till, redigera eller ta bort ikoner.

Återställ

Välj Visa - Verktygsrad - Återställa om du vill återställa verktygsraderna till sammanhangsskänsliga standarduppförande. Nu visas vissa verktygsrader automatiskt, beroende på innehållet.

Stötta oss!