Symbollister

Öppnar en undermeny som du kan visa och dölja verktygsrader med. En verktygsrad innehåller ikoner och alternativ med vilka du snabbt kan komma åt LibreOffice-kommandon.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose View - Toolbars.

Från gränssnittet med flikar:

On the tabs menu, choose Toolbars.


Anpassa

Öppnar en dialogruta där du kan lägga till, redigera eller ta bort ikoner.

Återställ

Välj Visa - Verktygsrad - Återställa om du vill återställa verktygsraderna till sammanhangsskänsliga standarduppförande. Nu visas vissa verktygsrader automatiskt, beroende på innehållet.

Lock Toolbars

Indicates whether visible toolbars can be moved using the mouse.

Stötta oss!