Verktygsraden Verktyg

Shows or hides the Tools bar.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Toolbars - Tools.


Stötta oss!