Verktygsraden Verktyg

Shows or hides the Tools bar.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Toolbars - Tools.


The Tools bar contains the following icons:

Infoga

Verktygsraden innehåller olika funktioner för att infoga ramar, grafik, tabeller och andra objekt.

Direktmarkör på/av

Activates or deactivates the direct cursor. You can click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

Hyphenation

Inserts hyphens in words that are too long to fit at the end of a line.

Thesaurus

Öppnar en dialogruta för att ersätta det aktuella ordet med en synonym eller en närliggande term.

Visning av bilder på/av

Om ikonen Visning av bilder på/av är aktiverad på ikonraden så visas inga grafiska objekt - bara tomma ramar som platshållare.

Webblayout

Displays the document as it would be viewed in a Web browser. This is useful when you create HTML documents.

Stötta oss!