Standardraden

Shows or hides the Standard bar.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Toolbars - Standard.


Stötta oss!