Zoom- och visningslayout

Gör visningen av LibreOffice större eller mindre. Den aktuella zoomfaktorn visas som ett procentvärde på statusraden.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Zoom - Zoom.

Click or right-click the field on the Status bar.


Symbolen Info

Zoomning hanteras olika av plattformarna UNIX, Linux respektive Windows. Ett dokument som är sparat med en 100 % zoomfaktor i Windows visas med större zoomfaktor på UNIX- och Linux-plattformar. Du ändrar zoomfaktorn genom att dubbelklicka eller högerklicka på procentvärdet på statusraden och välja önskad zoomfaktor.


Zoomfaktor

Bestäm den zoomfaktor som det aktuella dokumentet och alla dokument av samma typ som fortsättningsvis öppnas ska visas med.

Optimal

Anpassa bredd och höjd

Anpassa bredd

Displays the complete width of the document page. The top and bottom edges of the page may not be visible.

100 %

Displays the document at its actual size.

Steglös

Enter the zoom factor at which you want to display the document. Enter a percentage in the box.

Visningslayout

För textdokument kan du ställa in visningslayouten. Minska zoomfaktorn för att se effekterna av olika inställningar för visningslayouten.

Automatisk

Den automatiska visningslayouten visar sidorna sida vid sida, så många som zoomfaktorn tillåter.

Enskild sida

Visningslayout för enskilda sidor visar sidor under varandra, aldrig sida vid sida.

Kolumner

Med kolumnvisningslayouten ser du sidor med ett specifikt antal kolumner sida vid sida. Ange antalet kolumner.

Bokläge

I visningslayouten för bokläget visas två sidor sida vid sida som i en öppen bok. Den första sidan är en högersida med ett ojämnt sidnummer.

Stötta oss!