Zoom- och visningslayout

Opens the Zoom & View Layout dialog to let you set the zoom factor to display the current document.

The current zoom factor is displayed as a percentage value in the Zoom Slider on the Status bar.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose View - Zoom - Zoom.

Från verktygslisterna:

Icon Zoom

Zoom


note

Zoomning hanteras olika av plattformarna UNIX, Linux respektive Windows. Ett dokument som är sparat med en 100 % zoomfaktor i Windows visas med större zoomfaktor på UNIX- och Linux-plattformar. Du ändrar zoomfaktorn genom att dubbelklicka eller högerklicka på procentvärdet på statusraden och välja önskad zoomfaktor.


Zoomfaktor

Bestäm den zoomfaktor som det aktuella dokumentet och alla dokument av samma typ som fortsättningsvis öppnas ska visas med.

Optimal

Anpassa bredd och höjd

Anpassa bredd

Displays the complete width of the document page. The top and bottom edges of the page may not be visible.

100 %

Displays the document at its actual size.

Custom

Enter the zoom factor at which you want to display the document. Enter a percentage in the box.

Stötta oss!