Litteraturdatabas

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Bibliography Database.


note

Om fälten i databasen är skrivskyddade bör du se till att datakällvyn är stängd.


Den litteraturförteckning som följer med programmet innehåller exempel på böcker.

Du kan använda verktygsraden för att välja en tabell i litteraturförteckningen, söka efter poster eller sortera posterna med filter.

Infoga ny datapost

To create a record, click the asterisk (*) button at the bottom of the table view. An empty row is added at the end of the table.

Söka efter och filtrera poster

Du kan söka efter poster genom att matcha ett nyckelord med fältinnehåll.

Mata in sökbegrepp

Type the information that you want to search for, and then press Enter. To change the filter options for the search, long-click the AutoFilter icon, and then select a different data field. You can use wildcards such as % or * for any number of characters, and _ or ? for one character in your search. To display all of the records in the table, clear this box, and then press Enter.

Använda filter

Klicka och håll ned musknappen för att välja det datafält som du ska söka i efter det uttryck som du skrivit in i rutan Sökord. Det går bara att söka i ett datafält.

Listan med tabellposter uppdateras automatiskt för att passa de nya filterinställningarna.

Use the Standard Filter to refine and to combine AutoFilter search options.

LibreOffice sparar de aktuella filterinställningarna tills nästa gång du öppnar den här dialogrutan.

Om du vill visa alla poster i en tabell klickar du på ikonen Nollställ filter.

Radera en datapost

Om du vill ta bort en post i den aktuella tabellen högerklickar du på postens radhuvud och väljer Radera.

Välja kolumntilldelning och datakälla

Datakälla

Markera datakällan för litteraturdatabasen.

Kolumntilldelning

Lets you map the column headings to data fields from a different data source. To define a different data source for your bibliography, click the Data Source button on the record's Object bar.

Välj det datafält som du vill koppla till det aktuella fältet under Kolumnnamn. Om du vill ändra vilka datafält som ska vara tillgängliga, väljer du en annan datakälla för litteraturförteckningen.

Stötta oss!