Compare Document

Jämför det aktuella dokumentet med ett dokument som du väljer.Innehållet i det valda dokumentet är markerat som borttagningar i dialogrutan som öppnas. Om du vill kan du infoga innehållet i den valda filen i det aktuella dokumentet genom att markera de borttagna poster som det gäller, klicka på Ignorera och sedan på Infoga.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Edit - Track Changes - Compare Document.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Compare Document

Compare Document


Jämföra dokumentversioner

Stötta oss!