Sammanfoga dokument...

Importerar ändringar som gjorts i kopior av samma dokument till originaldokumentet. Ändringar som gjorts i fotnoter, sidhuvuden, ramar och fält ignoreras. Identiska ändringar sammanfogas automatiskt.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Edit - Track Changes - Merge Document.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Merge Document

Merge Document


Stötta oss!