Manage changes

Accept or reject recorded changes.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Edit - Track Changes - Manage.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Manage Track Changes

Manage Track Changes


Lista

Accepterar eller ignorerar enskilda ändringar.

Filter

Ange filtreringskriterier för ändringslistan på fliken Lista.

Stötta oss!