Show Track Changes

Shows or hides recorded changes.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Edit - Track Changes - Show.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Show track changes

Show track changes


You can change the display properties of the markup elements by choosing in the Options dialog box.

När du för muspekaren över en ändringsmarkering i dokumentet visar ett Tips vem som gjorde ändringen och datum och tid då den gjordes.

Stötta oss!