Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Edit - Track Changes - Record.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Record Changes

Record Changes


Följande ändringar spåras när kommandot registrera ändringar är aktivt;

Stötta oss!