Ändringar

Listar tillgängliga kommandon som används för att spåra ändringar i en fil.

Så här använder du det här kommandot...

From the menu bar:

Choose Edit - Track Changes.


Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Visa ändringar

Prevents a user from deactivating the record changes feature, or from accepting or rejecting changes unless the user enters a password.

Show Track Changes

Shows or hides recorded changes.

Manage

Accept or reject recorded changes.

Comment

Enter a comment for the recorded change.

Stötta oss!