Beskrivning

Visar egenskaperna för den valda aktiva punkten.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - ImageMap, then select a section of the ImageMap and click Properties - Description.


Länk

Visar egenskaperna för den URL som är kopplad till stödpunkten.

URL:

Enter the URL for the file that you want to open when you click the selected hotspot. If you want to jump to a named anchor within the current document, e.g. to a shape with name "anchor_name", the address should be of the form "#anchor_name". To target an anchor in another document, the address should be of the form "file:///path/to/another_document_name#anchor_name".

Text Alternative

Enter the text that you want to display when the mouse rests on the hotspot in a browser. If you do not enter any text, the Address is displayed.

Ram:

Ange namnet på den målram som du vill öppna din URL i. Du kan även välja ett standardramnamn som känns igen av alla webbläsare i listan.

Namn:

Ange ett namn för bilden.

Beskrivning

Ange en beskrivning för den aktiva punkten.

Stötta oss!