Bildkarteredigeraren

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - ImageMap.


Lägga till klickbara stödpunkter i bilder

You can draw three types of hotspots: rectangles, ellipses, and polygons. When you click a hotspot, the URL is opened in the browser window or frame that you specify. You can also specify the text that appears when your mouse rests on the hotspot.

Överta

Tilldelar en image map de ändringar du har gjort.

Icon Apply

Överta

Öppna

Loads an existing image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.

Icon Open

Öppna

Spara

Saves the image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.

Icon Save

Spara

Urval

Markerar en stödpunkt att redigera i image map.

Icon Select

Urval

Rektangel

Draws a rectangular hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Rectangle

Rektangel

Ellips

Draws an elliptical hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Ellipse

Ellips

Polygon

Draws a polygonal hotspot in the graphic. Click this icon, drag in the graphic, and then click to define one side of the polygon. Move to where you want to place the end of the next side, and then click. Repeat until you have drawn all of the sides of the polygon. When you are finished, double-click to close the polygon. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Polygon

Polygon

Frihandspolygon

Draws a hotspot that is based on a freeform polygon. Click this icon and move to where you want to draw the hotspot. Drag a freeform line and release to close the shape. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Freeform Polygon

Frihandspolygon

Redigera punkter

Här kan du ändra form på den markerade stödpunkten genom att redigera stödpunkterna.

Icon Edit points

Redigera punkter

Flytta punkter

Här kan du flytta den markerade stödpunktens stödpunkter.

Icon Move Points

Flytta punkter

Infoga punkter

Lägger till en stödpunkt där du klickar på stödpunktens kontur.

Icon Insert Points

Infoga punkter

Ta bort punkter

Raderar den markerade stödpunkten.

Icon Delete Points

Ta bort punkter

Aktiv

Aktiverar eller deaktiverar länken för den markerade stödpunkten. En deaktiverad stödpunkt är transparent.

Icon Active

Makro

Här kan du tilldela ett makro som körs när du klickar på den markerade stödpunkten i en webbläsare.

Icon Macro

Makro

Egenskaper

Här kan du ange egenskaper för den markerade stödpunkten.

Icon Properties

Egenskaper

Adress:

Enter the URL for the file that you want to open when you click the selected hotspot. If you want to jump to an anchor within the document, the address should be of the form "file:///C:/Documents/document_name#anchor_name".

Text Alternative

Enter the text that you want to display when the mouse rests on the hotspot in a browser. If you do not enter any text, the Address is displayed.

Ram:

Skriv namnet på den målram som URL:en ska öppnas i. Du kan också välja ett standardnamn i listan.

Lista med ramtyper

Grafikvy

Visar en image map där du kan klicka och redigera stödpunkterna.

Stötta oss!