Öppna

Öppnar det markerade OLE-objektet med det program som objektet är skapat i.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Edit - OLE Object - Open.


This menu command is inserted into Edit – Objects submenu by the application that created the linked object. Depending on the application, the Open command for the OLE object might have a different name.

När du har gjort alla ändringar stänger du OLE-objektets källfil. OLE-objektet uppdateras sedan i containerdokumentet.

Stötta oss!