Redigera

Med det här alternativet kan du redigera ett markerat objekt i filen som är infogat med kommandot Infoga - Objekt.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Edit - Object - Edit, also in the context menu of selected object.


Please support us!