OLE Object

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Edit - OLE Object.


Redigera

Lets you edit a selected OLE object that you inserted with the Insert – OLE Object command.

Öppna

Öppnar det markerade OLE-objektet med det program som objektet är skapat i.

Stötta oss!