Textformat (sök)

Finds specific text formatting features, such as font types, font effects, and text flow characteristics.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Edit - Find & Replace - Format button.


The search criteria for attributes are listed below the Find box.

note

You do not need to specify a search text in the Find box when you search and replace formatting.


To define a replacement format, click in the Replace box, and then click the Format button.

Använd Textformat (sök) eller Textformat (ersätt) om du vill definiera kriterier för formateringssökning. De här dialogrutorna innehåller följande flikar:

Ange den formatering och det teckensnitt du vill använda.

Teckeneffekt

Ange vilka teckeneffekter du vill använda.

Indrag och avstånd

Anger alternativ för indrag och avstånd för stycket.

Justering

Anger styckejusteringen i förhållande till sidmarginalerna.

Textflöde

Ange inställningar för avstavning och sidbrytningar.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Stöd för asiatiska språk

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Anger tecknens placering, skalning, rotation och teckenmellanrum.

Asiatisk layout

Anger alternativ för dubbelrader i asiatiska språk. Markera tecknen i texten och välj detta kommando.

Asiatisk typografi

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Languages and Locales - General in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Stötta oss!