Klistra in

Infogar innehållet i Urklipp på markörens plats och ersätter eventuell markerad text eller markerade objekt.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Edit - Paste.

+V

On the Standard bar, click

Icon

Paste


Stötta oss!