Kopiera

Kopierar markeringen till urklipp.

Symbolen Info

Varje gång du kopierar något skrivs det befintliga innehållet i urklipp över.


Så här använder du det här kommandot...

Choose Edit - Copy.

+C

On the Standard bar, click

Icon

Copy


Stötta oss!