Kopiera

Kopierar markeringen till urklipp.

note

Varje gång du kopierar något skrivs det befintliga innehållet i urklipp över.


Så här använder du det här kommandot...

From the menu bar:

Choose Edit - Copy.

From the tabbed interface:

Choose Home - Copy.

From toolbars:

Icon Copy

Copy

From the keyboard:

+ C

Ctrl + Ins


Stötta oss!