Senaste dokument

En lista över de senast öppnade filerna. Om du vill öppna en fil i listan klickar du på namnet.

Så här använder du det här kommandot...

From the menu bar:

Choose File - Recent Documents.

From the tabbed interface:

Choose File - Recent Documents.

From toolbars:

Icon Recent Documents

Recent Documents

From the start center:

Recent Documents.


note

The number of files that are listed can be changed in the Expert configuration by setting the property /org.openoffice.Office.Common/History PickListSize.


Filen öppnas i den LibreOffice-modul som den sparats i.

Stötta oss!