Versioner

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Versions.


Varningssymbol

If you save a copy of a file that contains version information (by choosing File - Save As), the version information is not saved with the file.


Nya versioner

Ange alternativ för att spara en ny version av dokumentet.

Spara ny version

Saves the current state of the document as a new version. If you want, you can also enter comments in the Insert Version Comment dialog before you save the new version.

Mata in versionskommentar

Enter a comment here when you are saving a new version. If you clicked Show to open this dialog, you cannot edit the comment.

Spara alltid en version vid stängning

Om du har gjort ändringar i dokumentet kommer automatiskt en ny version av dokumentet att sparas i LibreOffice när du stänger det.

Om du sparar dokumentet manuellt, så ska du inte ändra i dokumentet efter du sparat och sedan stänga. Då kommer ingen ny version att skapas.

Befintliga versioner

Visar de befintliga versionerna av det aktuella dokumentet, när versionerna skapats, vem som sparat versionerna samt kommentarer.

Stäng

Stänger dialogrutan och sparar alla ändringar.

Öppna

Opens the selected version in a read-only window.

Visa...

Visar hela kommentaren för den markerade versionen.

Radera

Tar bort den markerade versionen.

Jämför

Jämför de ändringar som gjorts i varje version. Du kan om du vill acceptera eller ignorera ändringar med hjälp av Hantera ändringar.

Stötta oss!