Edit Template

Öppnar en dialogruta där du kan välja en mall för redigering.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Templates - Edit Template.


Stötta oss!