Dokumentmall

Använd för att ordna och redigera mallar, samt för att spara den aktuella filen som en mall.

Så här använder du det här kommandot...

Select File - Templates.


Save as Template

Saves the current document as a template.

Edit Template

Öppnar en dialogruta där du kan välja en mall för redigering.

Manage Templates

The Template Manager dialog makes it easy to manage templates and allows you to start new documents using templates.

Stötta oss!