Säkerhet

Anger lösenordsalternativ för det aktuella dokumentet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Properties - Security tab.


Öppna filen med skrivskydd

Markera det här alternativet om du vill att dokumentet bara ska kunna öppnas med skrivskydd.

Symbolen Info

Det här fildelningsalternativet skyddar dokumentet från att ändras av misstag. Det går fortfarande att redigera en kopia av dokumentet och spara kopian med samma namn som originalet.


Registrera ändringar

Select to enable recording changes. This is the same as Edit - Track Changes - Record.

Symbolen Tips

Om du vill skydda registreringsläget med ett lösenord klickar du på Skydda och skriver ett lösenord. Andra användare kan göra ändringar i dokumentet, men inte inaktivera ändringsregistrering utan lösenord.


Skydda/Ta bort skydd

Skyddar läget för ändringsregistrering med ett lösenord. Om ändringsregistrering är skyddat för det aktuella dokumentet så heter knappen Ta bort skydd. Du kan inaktivera skyddet genom att klicka på Ta bort skydd och skriva rätt lösenord.

Stötta oss!