Standardegenskaper

Här kan du skapa egna informationsfält i dokumentet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Properties - Custom Properties tab.


Egenskaper

Ange ditt standardinnehåll. Du kan ändra namnet, typen och innehållet för varje rad. Du kan lägga till eller ta bort rader. Elementen kan exporteras som metadata till andra filformat.

Lägg till

Klicka för att lägga till en ny rad till listan Egenskaper.

Stötta oss!